Promieniotwórczość naturalna -> Gray na rocznie

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Promieniotwórczość naturalna na Gray na rocznie: 1 Promieniotwórczość naturalna = 0,002 5 Gray na rocznie [Gy/y]Przelicz Promieniotwórczość naturalna na Gray na rocznie:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Dawki promieniowania'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Promieniotwórczość naturalna'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Gray na rocznie [Gy/y]'.

Promieniotwórczość naturalna -> Gray na rocznie