Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Promieniotwórczość naturalna na Mikrosiwert na godzinę: 1 Promieniotwórczość naturalna = 0,285 192 790 326 26 Mikrosiwert na godzinę [µSv/h]


Przelicz Promieniotwórczość naturalna na Mikrosiwert na godzinę