Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Promieniotwórczość naturalna na Mikrosiwert na rocznie: 1 Promieniotwórczość naturalna = 2 500 Mikrosiwert na rocznie [µSv/y]


Przelicz Promieniotwórczość naturalna na Mikrosiwert na rocznie