Promil -> Parts per trillion

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Promil na Parts per trillion: 1 Promil [‰] = 1 000 000 000 Parts per trillion [ppt]Przelicz Promil na Parts per trillion:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Parts-Per ...'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Promil [‰]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Parts per trillion [ppt]'.