Psi-second -> Poiseuille

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Psi-second na Poiseuille: 1 Psi-second = 6 894,757 Poiseuille [Pl]Przelicz Psi-second na Poiseuille:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Lepkość dynamiczna'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Psi-second'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Poiseuille [Pl]'.