Puaz -> g/(cm·s)

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Puaz na g/(cm·s): 1 Puaz [P] = 1 g/(cm·s)Przelicz Puaz na g/(cm·s):

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Lepkość dynamiczna'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Puaz [P]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'g/(cm·s)'.

Puaz -> g/(cm·s)