Puaz -> mPa·s

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Puaz na mPa·s: 1 Puaz [P] = 100 mPa·s [mPas]Przelicz Puaz na mPa·s:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Lepkość dynamiczna'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Puaz [P]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'mPa·s [mPas]'.