Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Quad na Kilowatogodzina: 1 Quad = 293 071 070 172,22 Kilowatogodzina [kWh]


Przelicz Quad na Kilowatogodzina