Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Quart dry US na Baryłka (naftowej): 1 Quart dry US = 0,006 926 471 346 114 2 Baryłka (naftowej)


Przelicz Quart dry US na Baryłka (naftowej)