Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Quart liquid imperial na Baryłka (naftowej): 1 Quart liquid imperial [qt] = 0,007 148 511 904 761 9 Baryłka (naftowej)


Przelicz Quart liquid imperial na Baryłka (naftowej)