Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

Liczby w notacji naukowej

1 Quart liquid imperial [qt]

=   0,001 136 522 6 Metr sześcienny [m³]

Przedstawiona Państwu tutaj funkcja przelicznika jest bardzo dokładna. Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za prawidłowość wyniku.