Radian -> Stopień

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Radian na Stopień: 1 Radian [rad] = 57,295 779 513 082 Stopień [°]Przelicz Radian na Stopień:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Kąta'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Radian [rad]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Stopień [°]'.

Radian -> Stopień