Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Radian na Stopień: 1 Radian [rad] = 57,295 779 513 082 Stopień [°]


Przelicz Radian na Stopień