Rem na godzinę -> Nanosiwert na rocznie

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Rem na godzinę na Nanosiwert na rocznie: 1 Rem na godzinę [rem/h] = 87 660 000 000 Nanosiwert na rocznie [nSv/y]Przelicz Rem na godzinę na Nanosiwert na rocznie:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Dawki promieniowania'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Rem na godzinę [rem/h]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Nanosiwert na rocznie [nSv/y]'.

Rem na godzinę -> Nanosiwert na rocznie