Rem na rocznie -> Siwert na godzinę

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Rem na rocznie na Siwert na godzinę: 1 Rem na rocznie [rem/y] = 0,000 001 140 771 161 305 Siwert na godzinę [Sv/h]Przelicz Rem na rocznie na Siwert na godzinę:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Dawki promieniowania'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Rem na rocznie [rem/y]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Siwert na godzinę [Sv/h]'.