Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Rentgen na C/kg: 1 Rentgen [R] = 0,000 258 C/kg


Przelicz Rentgen na C/kg