Roentgen equivalent man -> Mikrosiwert

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Roentgen equivalent man na Mikrosiwert: 1 Roentgen equivalent man [rem] = 10 000 Mikrosiwert [µSv]Przelicz Roentgen equivalent man na Mikrosiwert:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Dawka równoważna'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Roentgen equivalent man [rem]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Mikrosiwert [µSv]'.

Roentgen equivalent man -> Mikrosiwert