Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Roentgen equivalent man na Mikrosiwert: 1 Roentgen equivalent man [rem] = 10 000 Mikrosiwert [µSv]


Przelicz Roentgen equivalent man na Mikrosiwert