Rok -> Svedberg

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Rok na Svedberg: 1 Rok = 315 569 520 000 000 000 000 Svedberg [S]Przelicz Rok na Svedberg:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Czas'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Rok'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Svedberg [S]'.