Rumb -> Kąt godzinny

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Rumb na Kąt godzinny: 1 Rumb = 0,75 Kąt godzinnyPrzelicz Rumb na Kąt godzinny:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Kąta'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Rumb'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Kąt godzinny'.