Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Rydberg na Attodżul: 1 Rydberg [Ry] = 2,179 872 Attodżul [aJ]


Przelicz Rydberg na Attodżul