Rydberg -> Foot-poundal

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Rydberg na Foot-poundal: 1 Rydberg [Ry] = 0,000 000 000 000 000 051 729 148 195 094 Foot-poundal [ftpdl]Przelicz Rydberg na Foot-poundal:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Energii'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Rydberg [Ry]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Foot-poundal [ftpdl]'.