Rzymski (antyczny) -> Dziesiętny (Podstawa 10)

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np. Rzymski (antyczny) na Dziesiętny (Podstawa 10)Przelicz Rzymski (antyczny) na Dziesiętny (Podstawa 10):

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Systemy liczbowe'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Rzymski (antyczny)'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Dziesiętny (Podstawa 10)'.

Rzymski (antyczny) -> Dziesiętny (Podstawa 10)