Rzymski (antyczny)   ->   Rzymski (nowożytny)

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np. Rzymski (antyczny) na Rzymski (nowożytny)Przelicz Rzymski (antyczny) na Rzymski (nowożytny):

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Systemy liczbowe'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Rzymski (antyczny)'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Rzymski (nowożytny)'.

Przelicz Rzymski (antyczny) na Rzymski (nowożytny) (Systemy liczbowe)