Short ton per square foot   ->   Kilopaskal

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Short ton per square foot na Kilopaskal: 1 Short ton per square foot = 95,760 518 Kilopaskal [kPa]Przelicz Short ton per square foot na Kilopaskal:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Ciśnienia'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Short ton per square foot'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Kilopaskal [kPa]'.

Przelicz Short ton per square foot na Kilopaskal (Ciśnienia)