Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Siwert na Megarem: 1 Siwert [Sv] = 0,000 1 Megarem [Mrem]Przelicz Siwert na Megarem:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Dawka równoważna'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Siwert [Sv]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Megarem [Mrem]'.

Przelicz Siwert na Megarem (Dawka równoważna)