Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Siwert na godzinę na Nanosiwert na rocznie: 1 Siwert na godzinę [Sv/h] = 8 766 000 000 000 Nanosiwert na rocznie [nSv/y]


Przelicz Siwert na godzinę na Nanosiwert na rocznie