Siwert na godzinę -> Nanosiwert na sekundę

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Siwert na godzinę na Nanosiwert na sekundę: 1 Siwert na godzinę [Sv/h] = 277 777,777 777 78 Nanosiwert na sekundę [nSv/s]Przelicz Siwert na godzinę na Nanosiwert na sekundę:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Dawki promieniowania'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Siwert na godzinę [Sv/h]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Nanosiwert na sekundę [nSv/s]'.