Siwert na rocznie   ->   Gray na rocznie

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Siwert na rocznie na Gray na rocznie: 1 Siwert na rocznie [Sv/y] = 1 Gray na rocznie [Gy/y]Przelicz Siwert na rocznie na Gray na rocznie:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Dawki promieniowania'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Siwert na rocznie [Sv/y]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Gray na rocznie [Gy/y]'.

Przelicz Siwert na rocznie na Gray na rocznie (Dawki promieniowania)