Siwert na rocznie -> Mikrosiwert na rocznie

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Siwert na rocznie na Mikrosiwert na rocznie: 1 Siwert na rocznie [Sv/y] = 1 000 000 Mikrosiwert na rocznie [µSv/y]Przelicz Siwert na rocznie na Mikrosiwert na rocznie:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Dawki promieniowania'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Siwert na rocznie [Sv/y]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Mikrosiwert na rocznie [µSv/y]'.

Siwert na rocznie -> Mikrosiwert na rocznie