Siwert na sekundę -> Mikrosiwert na sekundę

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Siwert na sekundę na Mikrosiwert na sekundę: 1 Siwert na sekundę [Sv/s] = 1 000 000 Mikrosiwert na sekundę [µSv/s]Przelicz Siwert na sekundę na Mikrosiwert na sekundę:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Dawki promieniowania'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Siwert na sekundę [Sv/s]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Mikrosiwert na sekundę [µSv/s]'.

Siwert na sekundę -> Mikrosiwert na sekundę