Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Siwert na sekundę na Milisiwert na godzinę: 1 Siwert na sekundę [Sv/s] = 3 600 000 Milisiwert na godzinę [mSv/h]


Przelicz Siwert na sekundę na Milisiwert na godzinę