Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Skot na cd/m²: 1 Skot [sk] = 0,000 318 309 886 183 79 cd/m²


Przelicz Skot na cd/m²