Slug -> Dekagram

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Slug na Dekagram: 1 Slug = 1 459,390 3 Dekagram [dag]Przelicz Slug na Dekagram:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Masy'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Slug'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Dekagram [dag]'.

Slug -> Dekagram