Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Slug na Kilotona: 1 Slug = 0,000 014 593 903 Kilotona [kt]


Przelicz Slug na Kilotona