Slug per cubic foot -> Kilogramów na centymetr sześcienny

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Slug per cubic foot na Kilogramów na centymetr sześcienny: 1 Slug per cubic foot [slug/ft³] = 0,000 515 378 818 4 Kilogramów na centymetr sześcienny [kg/cm³]Przelicz Slug per cubic foot na Kilogramów na centymetr sześcienny:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Gęstość'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Slug per cubic foot [slug/ft³]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Kilogramów na centymetr sześcienny [kg/cm³]'.