Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Slug per cubic foot na Kilogramów na centymetr sześcienny: 1 Slug per cubic foot [slug/ft³] = 0,000 515 378 818 4 Kilogramów na centymetr sześcienny [kg/cm³]


Przelicz Slug per cubic foot na Kilogramów na centymetr sześcienny