Slug per cubic foot -> Ounce per gallon (imperial)

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Slug per cubic foot na Ounce per gallon (imperial): 1 Slug per cubic foot [slug/ft³] = 82,645 428 721 187 Ounce per gallon (imperial) [oz/gal]Przelicz Slug per cubic foot na Ounce per gallon (imperial):

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Gęstość'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Slug per cubic foot [slug/ft³]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Ounce per gallon (imperial) [oz/gal]'.