Slug per minute -> Kilogramów na godzinę

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Slug per minute na Kilogramów na godzinę: 1 Slug per minute [slug/min] = 875,634 Kilogramów na godzinę [kg/h]Przelicz Slug per minute na Kilogramów na godzinę:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przepływ masy'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Slug per minute [slug/min]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Kilogramów na godzinę [kg/h]'.

Slug per minute -> Kilogramów na godzinę