Slug per second -> Slug per minute

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Slug per second na Slug per minute: 1 Slug per second [slug/s] = 60 Slug per minute [slug/min]Przelicz Slug per second na Slug per minute:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przepływ masy'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Slug per second [slug/s]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Slug per minute [slug/min]'.