Square foot (US) -> Decymetr kwadratowy

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Square foot (US) na Decymetr kwadratowy: 1 Square foot (US) [sqft] = 9,290 341 161 327 5 Decymetr kwadratowy [dm²]Przelicz Square foot (US) na Decymetr kwadratowy:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Pola powierzchni'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Square foot (US) [sqft]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Decymetr kwadratowy [dm²]'.

Square foot (US) -> Decymetr kwadratowy