Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Square foot (US) na Two Inch Equivalent: 1 Square foot (US) [sqft] = 45,832 960 835 36 Two Inch Equivalent [TIE]


Przelicz Square foot (US) na Two Inch Equivalent