Square inch -> Acre (US)

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Square inch na Acre (US): 1 Square inch [in²] = 0,000 000 159 421 854 849 41 Acre (US) [ac]Przelicz Square inch na Acre (US):

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Pola powierzchni'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Square inch [in²]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Acre (US) [ac]'.