Stat -> Disintegrations per minute

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Stat na Disintegrations per minute: 1 Stat = 807 000 Disintegrations per minute [dpm]Przelicz Stat na Disintegrations per minute:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Radioaktywność'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Stat'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Disintegrations per minute [dpm]'.