Steradian -> Stopień kwadratowy

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Steradian na Stopień kwadratowy: 1 Steradian [sr] = 0,000 304 617 419 786 71 Stopień kwadratowy [deg²]Przelicz Steradian na Stopień kwadratowy:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Kąt bryłowy'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Steradian [sr]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Stopień kwadratowy [deg²]'.