Stilb -> cd/cm²

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Stilb na cd/cm²: 1 Stilb [sb] = 1 cd/cm²Przelicz Stilb na cd/cm²:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Luminancja'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Stilb [sb]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'cd/cm²'.

Stilb -> cd/cm²