Stokes -> inch²/s

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Stokes na inch²/s: 1 Stokes [St] = 0,155 000 310 000 62 inch²/s [in²/s]Przelicz Stokes na inch²/s:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Lepkości kinematycznej'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Stokes [St]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'inch²/s [in²/s]'.