Stopień Fahrenheita -> Stopień Celsjusza

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Stopień Fahrenheita na Stopień Celsjusza: 1 Stopień Fahrenheita [°F] = -17,222 222 222 222 Stopień Celsjusza [°C]Przelicz Stopień Fahrenheita na Stopień Celsjusza:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Temperatura'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Stopień Fahrenheita [°F]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Stopień Celsjusza [°C]'.