Stopień Rankine'a -> Kelwina

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Stopień Rankine'a na Kelwina: 1 Stopień Rankine'a [°Ra] = 0,555 555 555 555 56 Kelwina [K]Przelicz Stopień Rankine'a na Kelwina:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Temperatura'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Stopień Rankine'a [°Ra]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Kelwina [K]'.

Stopień Rankine'a -> Kelwina