Stopień Rankine'a -> Stopień Fahrenheita

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Stopień Rankine'a na Stopień Fahrenheita: 1 Stopień Rankine'a [°Ra] = - 458,67 Stopień Fahrenheita [°F]Przelicz Stopień Rankine'a na Stopień Fahrenheita:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Temperatura'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Stopień Rankine'a [°Ra]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Stopień Fahrenheita [°F]'.