Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Stopień Rankine'a na Stopień Rømera: 1 Stopień Rankine'a [°Ra] = - 135,612 083 333 33 Stopień Rømera [°Rø]


Przelicz Stopień Rankine'a na Stopień Rømera