Stopień Rømera -> Stopień Fahrenheita

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Stopień Rømera na Stopień Fahrenheita: 1 Stopień Rømera [°Rø] = 9,714 285 714 285 6 Stopień Fahrenheita [°F]Przelicz Stopień Rømera na Stopień Fahrenheita:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Temperatura'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Stopień Rømera [°Rø]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Stopień Fahrenheita [°F]'.