Stopień kwadratowy -> Zentisteradian

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Stopień kwadratowy na Zentisteradian: 1 Stopień kwadratowy [deg²] = 328 280,635 001 17 Zentisteradian [csr]Przelicz Stopień kwadratowy na Zentisteradian:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Kąt bryłowy'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Stopień kwadratowy [deg²]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Zentisteradian [csr]'.